Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги
https://richhost.biz http://yellowpages.bg/bg/members/richir-investment/